Velkommen til MIF Turn!

Et variert tilbud til gutter og jenter fra 1. klasse og oppover.

Krav om politiattest i MIF

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Les mer »

MIF – en verdistyrt idrettsforening

MIF ønsker å gi barn og unge sunne holdninger og ledere et verdidokument å styre etter.

Les mer »

KlubbAdmin og MinIdrett

MIF bruker medlemssystemet Klubbadmin. MIF har sammen med åtte andre klubber vært med i et samarbeid med Norges Idrettsforbund om utvikling av et nytt medlemssystem (KlubbAdmin) for klubbene tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Les mer »