Salto 1-6. klasse for gutter og jenter

Grunnleggende turn – SALTO står for Sosialt, Allsidig, Lek, Turn, Oppvisning.

Trening 1 gang i uka

På dette partiet kan du få prøve masse forskjellig. Matteøvelser, hoppe på kasse, og hopp i trampett er en del av innholdet på dette partiet. I tillegg er det også muligheter for å prøve seg i forskjellige apparater samt grunnleggende turnøvelser.

Her kan du være med om du vil trene litt turn for å ha det gøy, eller om du ønsker å trene litt mer – partiene tilpasses gymnastenes nivå!

På dette partiet vil det også være muligheter for å delta på SALTO-konkurranser. Saltokonkurranser er åpne for alle til å delta på sitt eget nivå for de som ønsker litt ekstra utfordringer å bryne seg på, men dette er frivillig og kun et tilbud til de som ønsker det, men deltakelse i konkurranse krever noe ekstra innsats (jevnlig oppmøte på trening).

NB! Konkurransedeltakelse kun fra 8 år og oppover grunnet barneidrettsbestemmelser!

Gymnaster som deltar i SALTO konkurranser må i tillegg til kontingent til turngruppa og medlemsavgift til hovedforeningen betale konkurranselisens for å få en utvidet forsikring i tilfelle uhell.