Forsikringer

Ingress her.

Kvinnelige veteraner deltar på kretsturnstevner, landsturnstevner og verdensgymnaestradaer for voksne.( se timeplan for nærmere informasjon). De fleste partiene trener på vårt flotte turnloft i Ryghgata i Mjøndalen. Hver sommer og jul har vi avslutningsoppvisning for familie og venner hvor alle partiene deltar.

Turn og gymnastikk har aktiviteter som passer for alle.

Du får trent koordinasjon, balanse, romfølelse, spenst, styrke og fiksering. Dessuten er det sosialt, men samtidig kan du få utfordringer og spenning i form av konkurranser/oppvisninger om du ønsker.

Hver vår arrangeres Buskerud Gymnastikkfestival for barn og ungdom, dessuten finnes det større gymnastikkfestivaler nasjonalt og internasjonalt for de eldre gymnastene med sportslige utfordringer hvor det sosiale samværet er vel så viktig – så her er det tilbud for alle aldre, gutter og jenter og for alle nivåer!

MIF Turngruppe har tidligere deltatt med egen foreningsoppvisning på Buskerud Gymnastikkfestival hvor alle partier har deltatt – med stor suksess, så vi er en aktiv turnforening i stadig vekst, noe som er gledelig men vi har plass til mange flere!

Dersom dere har noen spørsmål, vennligst ta kontakt på mail: turn@mif.no