Troppsgymnastikk

Dette er et konkurranseparti hvor man kan delta i konkurranser som trampett, tumbling og frittstående.

Rekrutt , Junior og Senior

Treninger er 2 til 3 ganger i uken.
I konkurranser deltar man i 2 grener:

Alle grener utføres til instrumental musikk. En tropp består av 6-10 utøvere, og en og samme tropp kan bestå av både gutter og jenter. Disse partiene har mer krevende treninger enn massepartiene og er for de som ønsker å trene mer samt ønsker utfordringer i form av tropps gymnastikk konkurranser. Dette partiet krever jevnt oppmøte og innsatsvilje.

Troppsgymnastikk krever at gymnastene har styrke, fleksibilitet, balanse og disiplin slik at man kan konsentrere seg og å få best mulig utbytte av treningen.

Vi har det også veldig gøy på treningene sammen og er en sammensveiset gjeng. Troppsgymnastikk er en av de mest populære grenene i Norge for tiden og er Norges Gymnastikk- og Turnforbunds største gren med noen tusen troppsturnere. Troppsgymnastikk er en gren som opplever stadig tilvekst av nye utøvere.

Gymnaster som deltar i konkurranser må i tillegg til kontingent til turngruppa og medlemsavgift til hoved foreningen betale konkurranselisens for å få en utvidet forsikring i tilfelle uhell.

Aldersinndeling:

Aldersinndeling gjelder fylt i kalenderåret, dvs. fra det året man fyller.