Partier

Partier i MIF Turn

FREESTYLE 6-10 klasse for gutter og jenter

Trening to ganger i uka

  • Lek, moro, utvikling, samarbeid, sosialt samspill, utfordringer og oppmuntring til hverandre,

  • Klokke som plinges på når utøver mestrer nye triks.

  • Trenere som er svært engasjerte og motiverte,

  • Styrketrening, kondisjonstrening, balansetrening og spensttrening.

  • høye hopp, twister, frontflipper, backflipper og backflipper

 

Konklusjonen av en treningsøkt snakker for seg selv

Dette er GØY

 

SALTO gutter og jenter 1-5 klasse - Grunnleggende turn

SALTO står for Sosialt, Allsidig, Lek, Turn, Oppvisning. På dette partiet kan du få prøve masse forskjellig: matteøvelser, hoppe på kasse, og hopp i trampett er en del av innholdet på dette partiet. I tillegg er også muligheten for å prøve seg i forskjellige apparater samt grunnleggende turnøvelser. Her kan du være med om du vil trene litt turn for å ha det gøy, eller om du ønsker å trene litt mer - partiene tilpasses gymnastenes nivå! På dette partiet vil det også være muligheter for å delta på SALTO konkurranser, Saltokonkurranser er åpne for alle til å delta på sitt eget nivå for de som ønsker litt ekstra utfordringer å bryne seg på, men dette er frivillig og kun et tilbud til de som ønsker det, men deltakelse i konkurranse krever noe ekstra innsats (jevnlig oppmøte på trening). NB! Konkurransedeltakelse kun fra 8 år og oppover grunnet barneidrettsbestemmelser!
Gymnster som deltar i SALTO konkurranser må i tillegg til kontingent til turngruppa og medlemsavgift til hovedforeningen betale konkurranselisens for å få en utvidet forsikring i tilfelle uhell.

 

Troppsgymnastikk - lukket parti ( Rekrutt , Junior , Senior )


Dette er et konkurranseparti hvor man kan delta i konkurranser i trampett, tumbling og frittstående. Man kan delta i 2 grener: Nasjonale klasser (enkeltapparater) og TeamGym (3-kamp). Alle grener utføres til instrumental
musikk. En tropp består av 6-12 utøvere, og en og samme tropp kan bestå av både gutter og jenter. Dette partiet har mer krevende treninger enn massepartiene og er for de som ønsker å trene mer samt ønsker utfordringer i form av troppsgymnastikkonkurranser. Dette partiet krever jevnt oppmøte, innsatsvilje.
Troppsgymnastikk krever at gymnastene har styrke, fleksibilitet, balanse, disiplin slik at man kan konsentrere seg og få mest mulig utbytte av treningen.
Vi har det også veldig gøy på treningene sammen og er en sammensveiset gjeng. Troppsgymnastikk er en av de mest populære grenene i Norge for tiden og er Norges Gymnastikk- og Turnforbunds største gren med noen tusen troppsturnere. Troppsgymnastikk er en gren som opplever stadig tilvekst av nye utøvere.

Gymnaster som deltar i konkurranser må i tillegg til kontingent til turngruppa og medlemsavgift til hovedforeningen betale konkurranselisens for å få en utvidet forsikring i tilfelle uhell.
Aldersinndeling:                                          
Rekrutt: 11-13 år
Junior: 13-18 år
Senior: Fra og med 16 år og eldre  

Aldersinndeling gjelder fylt i kalenderåret, dvs fra det året man fyller.

Kvinnelige veteraner

Tabell og mosjonsparti. Ta kontakt med Liv Østli mob: +4799364144

 
Våre samarbeidspartnere