Styret 2019-2020

Representanter til styret er valgt på årsmøtet i MIF i 2019: 

Leder er Lill-Hege Leireng Mob: 926 09 939
E-post: turn@mif.no

 

 
Våre samarbeidspartnere