Styret 2016-18

Representanter til styret er valgt på årsmøtet i MIF mars 2016.

Turnstyret i MIF

 
Våre samarbeidspartnere