Fritidskortet-Drammen Kommune

Hva er fritidskortet?  

Dette skal være et tilbud til alle barn og unge  mellom 6 til 18 år, der du får opp til 1000 kroner  i halvåret som du kan bruke på én eller flere  fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig.  Målet med fritidskortet er å bidra til økt  deltakelse og inkludering. 

Når kan fritidskortet  tas i bruk? 

Fritidskortet i Drammen kan tas i bruk fra  1. august 2021.  

Hvem kan få fritidskort? 

Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller  6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år.  

Søsken får ett fritidskort hver. Pengene på fritids kortet tilhører hvert enkelt barn og kan ikke over føres til søsken.  

Tre enkle steg for å bli  med på friskus.com: 

1: Gå inn på drammen.friskus.com 

2: Trykk på LOGG INN oppe til  

høyre på siden for å lage deg  

en personlig brukerkonto 

3: Legg inn ditt mobilnummer og  

trykk KOM I GANG.  

Lag deg et passord og du er klar! 

drammen.friskus.com

Hva dekker fritidskortet? 

Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil  1000 kroner per barn eller ungdom per halvår.  Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er  inkludert i ordningen.  

Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter  som skjer minst 8 ganger i halvåret. 

Hva dekker IKKE  

fritidskortet? 

Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold  eller turneringer.  

Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller  andre egenorganiserte aktiviteter. 

Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av  fritidskortet. Eksisterende lånetilbud benyttes  for dette. 

Del med dine venner!

Facebook
Twitter