Partier » Troppsgymnastikk

Konkurranse regler Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk - lukket parti ( Rekrutt , Junior , Senior )
Dette er et konkurranseparti hvor man kan delta i konkurranser i trampett, tumbling og frittstående. Man kan delta i 2 grener: Nasjonale klasser (enkeltapparater) og TeamGym (3-kamp). Alle grener utføres til instrumental
musikk. En tropp består av 6-12 utøvere, og en og samme tropp kan bestå av både gutter og jenter. Dette partiet har mer krevende treninger enn massepartiene og er for de som ønsker å trene mer samt ønsker utfordringer i form av troppsgymnastikkonkurranser. Dette partiet krever jevnt oppmøte, innsatsvilje.
Troppsgymnastikk krever at gymnastene har styrke, fleksibilitet, balanse, disiplin slik at man kan konsentrere seg og få mest mulig utbytte av treningen.
Vi har det også veldig gøy på treningene sammen og er en sammensveiset gjeng. Troppsgymnastikk er en av de mest populære grenene i Norge for tiden og er Norges Gymnastikk- og Turnforbunds største gren med noen tusen troppsturnere. Troppsgymnastikk er en gren som opplever stadig tilvekst av nye utøvere.

Gymnaster som deltar i konkurranser må i tillegg til kontingent til turngruppa og medlemsavgift til hovedforeningen betale konkurranselisens for å få en utvidet forsikring i tilfelle uhell.
Aldersinndeling:                                           
Rekrutt: 11-13 år
Junior: 13-18 år
Senior: Fra og med 16 år og eldre    Aldersinndeling gjelder fylt i kalenderåret, dvs fra det året man fyller.

 

 

 

 
Våre samarbeidspartnere