Nyheter » 2017 » Mars » Status for MIF Turn

2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Mars - Oktober

Status for MIF Turn

06.03.2017

Slik var turnåret 2016. Les referat fra årsmøtet i MIF Turn.

Tid: Tirsdag 21. februar 2016, kl. 18.00, på Isachsen Stadion (Vippen).
Møteleder; Peter Bach
Referent; Peter Bach
Underskrift av referat; Eva Eline Bekken og Hege Frostad

  •  Agenda gjennomgått og godkjent

  • Årsberetning gjennomgått og godkjent. Ingen kommentarer eller spørsmål fra noen av de fremmøte.

  •  Status budsjett og regnskap ved Marit Gulbrandsen. Regnskapet fra 2016 viser et overskudd på kr.257 300,-. Budsjett for 2017 viser et overskudd på kr. 8 500,-. Den største årsaken til overskuddet i 2016 er et vellykket KM i oktober med et overskudd på kr.158 600,-. Ingen spørsmål fra forsamlingen til dette.

  • Valg. Nan Heide Hansen ble valgt inn som sekretær og Ole Jacob Gårder ble valgt inn som styremedlem. Begge til 2018. Styret i består i 2017 av 7 styremedlemmer.

  •  Gjennomgang årshjul. Line Johnsen og Jan Aage Schulsrud med gjennomgang av de konkurransene MIF Turn kommer til å delta på i 2017. Trenerne melder om god stemning på partiene. Styret skryter tilbake til trenere for den gode innsatsen de alle gjør.

  •  Status medlemsmasse. Turngruppa holder målsetningen om en stabil medlemsmasse. Vi er pr dato 20.2.2017 totalt 196 aktive utøvere i MIF turn. Målsetningen fra styret er en medlemsmasse på 170 – 190 aktive utøvere.

Planene om ny turnhall lever
Liv Østli presenterte utenfor agendaen en kort status på prosjekt «ny turnhall». Etter mange ulike tanker og ideer, er planen nå å gå i gang med prosjektering og mulig grunnundersøkelser inne på Vassenga. Det er satt ned en egen arbeidsgruppe i prosjektet som består av folk fra Mjøndalen Sport og Kultursenter, MIF, MIF turn og kommunen. Liv melder om et spennende og krevende prosjekt der det er mange faktorer som spiller inn, spesielt reguleringsplan er en tidskrevende prosess i dette.
Med vennlig og hilsen og med ønske om et godt turnår.

Peter Bach

 
Våre samarbeidspartnere