Nyheter » 2016 » Juli » Velkommen til turn

2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Februar - April - Juni - Juli - September - Oktober - November - Desember

Velkommen til turn

26.07.2016

Takk til alle for en fantastisk juleoppvisning søndag 10. desember. For en gjeng! Velkommen tilbake til et nytt turnår i 2018. Vi starter opp igjen ved skolestart.

MIF turn ønsker deg en god jul. Vi gleder oss til å se dere på nyåret.

Meld deg på for 2018 allered nå. Da logger du inn her.
Timeplan for 2018 vil bli lagt ut her når den er klar.

Følg oss på Facebook. Er du ikke medlem av gruppa, ta kontakt så legger vi deg til.

Brune, hvite og grønne partier, hvorfor det?

MIF har mange turnere. Noen med høye ambisjoner og noen ønsker å turne fordi det er gøy. Vi ønsker å ha et tilbud til alle, og har derfor delt inn vårt turntidbud i forskjellige farger. De grønne partiene (Salto og Freestyle) er åpne for alle.
Hvite partier er for alle turnere som ønsker å ha det gøy med venner, men likevel lære turn. I utgangspunktet er partiet åpent for alle, men vi har en grense på 25 turnere pr parti.
Brune partier er for turnere som ønsker progresjon og setter seg selv høye mål innenfor turn. De må trene flere ganger i uka og være med i konkurranser. Deltakelse på brune partier gjøres med trener.

Forklaring til timeplanen

Freestyle - her er det tøffe triks i lufta, masse tempo og lek som står i fokus. Tilbudet er fra 5. klasse og til og med 10. klasse.
For Freestyle er det en liten endring når det gjelder 7 klassinger. Trenerne kan flytte 7. klassinger med tilstrekkelige ferdigheter til å trene med det eldste partiet – etter avtale med utøveren.

Troppsturn - brun og hvit
Vi ønsker jo å legge forholdene til rette for alle.
For Rekrutt og Junior er det nå to typer partier – Brun og Hvit.

Utøvere som selv vil utvikle seg og som viser dette gjennom treningsvilje og glede vil normalt vurderes som brune utøvere. Om man er brun eller hvit og finner ut at man vil bytte – er det noe som man avtaler med treneren. Anbefaling fra trenerne til om man bør trene som hvit eller brun baseres på tilbakemeldinger fra utøverne selv i tillegg til opplevd innsats. Uttak på lag til konkurranse gjøres uavhengig av om man er hvit eller brun.

Salto (fra 1-2. klasse og 3.-5. klasse)
Saltopartiene fortsetter som tidligere – her er alt som i vår – med en liten justering for de som også har deltatt på SMURF partiet. Her kan vi ha maksimalt 35 utøvere pr. parti.

SMURF forsvinner altså som navn – og isteden er det lagt opp til at disse deltar på Rekrutt – hvit. Trening vil fortrinnsvis være 3 ganger i uka, men tilpasninger kan gjøres etter avtale med trener/lagleder.

Rekrutt – hvit vil være et tilbud for utøvere i alderen 9-13 år, som turner for å ha det gøy sammen med venner. Alle kan delta på Rekrutt – hvit partiet. Her kan vi ha maksimalt 25 utøvere pr parti.

I tillegg har vi et parti Rekrutt – brun, som er for utøvere som er innstilt på å ha ekstra trening og forstår at det er mer styrketrening og fokus på teknikk. For å delta på Rekrutt – brun må man delta alle tre dager i uka, delta på konkurranser og oppvisninger. Avtale med trener må gjøres for å kunne trene med brunt parti. Her kan vi ha maksimalt 20 utøvere pr parti.

Også for Junior (13-17 år) er det lagt opp til hvit og brun partier med samme filosofi som beskrevet over for Rekrutt. Her kan vi maksimalt ha 25 på hvitt og 20 utøvere på brunt parti.

Følg oss på Facebook
Følg MIF Turn på Facebook! Er du ikke medlem i gruppa, be om å bli lagt til.

Meld deg på til ønsket parti

Er det spørsmål til turngruppa ta kontakt med leder Peter Bach på e-post: peter@ebnett.no eller hovedtrener Sonja H Nielsen mob: 913 78 251

 
Våre samarbeidspartnere