Kalender » Turngruppa » Årsmøte i MIF Turn

Aktivitetskalender


12 feb.
kl. 18:30
Årsmøte i MIF Turn

Agenda
- Gjennomgang årsberetning 2018.
- Regnskap 2018 og budsjett 2019.
- Innkommende saker.
- Valg.
- Kretsting 9. – 10.mars 2019 på Holmsbu Hotell. Valg av representanter.
- Turn årshjul. Trenerne forteller om hvilke konkurranser og stevner vi har planer om å delta på i 2019.
- Status turnloftet
- Status prosjekt ny turnhall

Valgliste

Leder Peter Bach – går ut av styret
Kasserer Marit Gulbrandsen – går ut av styret
Sekretær Nan Heidi Hansen – går ut av styret
Styremedlem Annette Humlebekk – går ut av styret
Styremedlem Lill-Hege Leireng – valgt i 2018 for 2 år. Er på valg som ny styreleder.
Styremedlem Marianne Ness – valgt i 2018 for 2 år
Styremedlem Ole Jacob Gårder – gjenvalg

Stiller til valg;
Lena Bjurstrøm Thorsby
Anita Welde Gøthesen
Arvid Dahl
Nye styremedlemmer velges for 2 år. Gjenvalg er for 1 år.

Vel møtt!!
Hilsen styret i MIF Turn


 
Våre samarbeidspartnere